Laser Locked

Giải đố

Laser Locked

Xoay những chiếc đĩa để khớp các mặt cùng màu với nhau. Bạn vượt qua một cấp độ khi tia laser kết nối tất cả đĩa!

Trò chơi "Giải đố" tương tự