trochoi.io

Laser Cannon

Bé trai

Laser Cannon

Bắn, đè bẹp, làm nổ tung và tiêu diệt tất cả quái vật ở mỗi cấp độ bằng cách sử dụng pháo laze của bạn. Bỏ lại kẻ thù không đội trời chung của bạn! Giết chúng / đánh bại chúng / tiêu diệt và tiêu diệt chúng !

Trò chơi "Bé trai" tương tự