trochoi.io

Large Medium Small

Bé traiBé gái

Large Medium Small

Large Medium Small là trò chơi vui nhộn dành cho trẻ em. Mục tiêu là sắp xếp đồ vật vào các toa xe lớn, vừa và nhỏ. Mỗi toa tàu được phụ trách bởi một loài vật khác nhau. Hãy giúp chúng phân loại đồ vật nhé!