trochoi.io

Ladder Race

3DArcade

Ladder Race

Một trò chơi chạy đua bằng thang! Hãy nhặt các khúc gỗ để xếp thành thang và vượt chướng ngại vật. Dùng thang đúng lúc để tránh chướng ngại vật, mở đường và ghi điểm thật cao! Nhặt thật nhiều khúc gỗ để nhận thêm phần thưởng!