Knot Logical Game

Phổ thôngGiải đố

Knot Logical Game

Mục đích là trao đổi các hình lục giác để kết nối tất cả các nút màu. Trò chơi này có 72 cấp độ sẽ kiểm tra trí não và sự kiên nhẫn của bạn. Chúc vui vẻ!