trochoi.io

Knock The Ball

Bắn súng

Knock The Ball

Khi bạn bắn trúng mục tiêu bằng một viên đạn, mục tiêu sẽ tràn ra hoặc phát nổ. Ném bóng và phá hủy càng nhiều càng tốt!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự