trochoi.io

Knock Down Cans

Bắn súng

Knock Down Cans

Hãy đánh bật các lon bằng những quả bóng. Đạt 3 sao để hoàn thành mỗi cấp độ. Nhiều thử thách hấp dẫn, sự đa dạng trong các cấp độ, chủ đề lễ hội 3D bắt mắt, cách chơi đơn giản, dễ gây nghiền là những thế mạnh của trò chơi.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự