trochoi.io

Knives Strikes

Nhấp chuột

Knives Strikes

Ném dao vào mục tiêu, hãy cẩn thận để không trúng dao của chính bạn và cắt tất cả cà chua. Hoàn thành các cấp độ, nâng cao kỹ năng của bạn khi độ khó tăng lên và mở khóa tất cả các loại dao có sẵn.

Trò chơi "Nhấp chuột" tương tự