trochoi.io

Knightower

Arcade

Knightower

Hãy giúp các hiệp sĩ nhỏ leo lên một tòa tháp cao vô tận. Nhảy đến các bậc ở phía bên phải và bên trái và cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt!

Trò chơi "Arcade" tương tự