Knightower

ArcadePhổ thông

Knightower

Knight Tower là một trò chơi gây nghiện theo phong cách retro. Trở thành một hiệp sĩ nhỏ, nhảy lên các sân ga và leo lên tòa tháp vô tận. Nghe có vẻ dễ nhưng không dễ chút nào. Một số bậc có vẻ đang bị hỏng, hãy cẩn thận.