Knight Amaze

3DArcade

Knight Amaze

Chú ý chú ý! Lũ quái vật đang tấn công! Hãy dũng cảm đối mặt với chúng, cầm kiếm lên và chiến đấu như một hiệp sĩ chân chính! Nên nhớ, hiệp sĩ luôn đi theo đường thẳng và chỉ dừng lại khi gặp vật cản, nếu không anh ta cứ chạy tiếp đến khi lao đầu xuống biển mới thôi! Chiến đấu hết mình để bảo vệ quê hương!