Knife Rain

Hành độngArcadePhổ thông

Knife Rain

Ném dao vào mục tiêu để phá vỡ chúng, mở khóa vũ khí mới tuyệt vời và cố gắng đạt được điểm số cao!