Knife Master

ArcadeBắn súng

Knife Master

Ném dao vào bảng mục tiêu. Ghi gấp đôi điểm để ném trúng mắt bò. Nghe có vẻ dễ dàng? Khi bạn tiến xa hơn, bạn sẽ cần chút kỹ năng và sự khéo léo trong việc ném dao. Chưa kể, bạn cũng sẽ cần hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Nếu bạn ném không chính xác một nhát dao, bạn sẽ thua cuộc! Tương tự như phi tiêu, những người hâm mộ môn ném dao và tất cả các môn thể thao ném sẽ thích trò chơi này.