trochoi.io

Phi dao

Arcade

Phi dao

Hãy cố gắng phi dao trúng mục tiêu ! Bạn cần phải đánh bại các boss nhiều lần. Vì vậy, hãy rất cẩn thận vì tốc độ của chúng có thể rất nhanh!

Trò chơi "Arcade" tương tự