trochoi.io

Klondike Solitaire

ArcadePhổ thông

Klondike Solitaire

Klondike là một trò chơi thẻ Solitaire. Klondike là trò chơi thẻ Solitaire nổi tiếng nhất Làm thế nào để chơi Di chuyển tất cả các thẻ đến các nền tảng. Các nền tảng được xây dựng bằng bộ đồ từ Ace đến King. Các cọc có thể được xây dựng bằng màu sắc thay thế. Mỗi thẻ úp mặt trong một đống một phần, hoặc một đống hoàn chỉnh, có thể được di chuyển, như một đơn vị. Bất kỳ cọc trống nào cũng có thể được lấp đầy bằng một vị vua, hoặc một đống thẻ với một vị vua. Bạn có thể đi qua bộ bài nhiều lần. Nhấp đúp vào thẻ để di chuyển nó vào vị trí của nó. Nhấp đúp hoặc nhấp chuột phải vào trường trò chơi để di chuyển tất cả các thẻ có sẵn vào vị trí của nó.