Klondike Solitaire

ArcadeGiải đố

Klondike Solitaire

Xây dựng bốn nền tảng phù hợp từ Ace đến King