Tiêu diệt virus

Giải đố

Tiêu diệt virus

Thu gọn virus bằng cách kết nối 2 hoặc nhiều virus giống nhau. Nếu bạn thu gọn 6 virus trở lên thì sẽ lấy được bom. Bạn sẽ được nhiều điểm hơn nếu thực hiện các kết nối lớn hơn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự