Kill The Monsters Halloween

ArcadePhổ thông

Kill The Monsters Halloween

Halloween đang đến. Những con quái vật xuất hiện ở khắp mọi nơi. Phóng dao tiêu diệt chúng và bảo vệ mọi người. Nhiều quái vật và nhiều loại dao để trải nghiệm. Halloween vui vẻ.