Tiêu diệt virus corona

ArcadePhổ thông

Tiêu diệt virus corona

Các chủng vi-rút nguy hiểm đang lây lan khắp nơi. Hãy tiêu diệt chúng bằng cách tiêm phòng. BẮT ĐẦU CHƠI THÔI!