Kids Tangram

Bé gáiPhổ thôngGiải đố

Kids Tangram

Nhiệm vụ của trò chơi là bạn hãy ghép các khối lại với nhau để tạo thành một hình mẫu theo yêu cầu. Sử dụng hết các mảnh ghép sao cho chúng không chồng lên nhau.