Kids Cards Match

Nhấp chuộtGiải đố

Kids Cards Match

Nhấp vào các thẻ để hiển thị khuôn mặt của trẻ em. Ghi nhớ nó để bạn có thể ghép các thẻ tương tự. Ghép tất cả các thẻ trên bảng để hoàn thành cấp độ.