Kid Pumpkin

Giải đố

Kid Pumpkin

Trò chơi nền tảng thú vị dành cho trẻ em, nơi bạn cần thu thập tiền xu và vượt qua tất cả 12 cấp độ. Nhưng có một số trở ngại trên đường đi. Bạn sẽ thấy kẻ thù, phổ biến nhất là màu đỏ hoặc màu vàng. Giết nó bằng cách nhảy lên đầu. Nhưng hãy cẩn thận vì chúng cũng sẽ nhảy lên sau mỗi vài giây!

Trò chơi "Giải đố" tương tự