trochoi.io

Katana Fruits

Arcade

Katana Fruits

Cắt trái cây, tránh bom và nhận được điểm số cao nhất có thể!

Trò chơi "Arcade" tương tự