K Game Glass Bridge Survival

3DArcade

K Game Glass Bridge Survival

K Game Glass Bridge Survival được đề cử vì đây là game arcade 3D góc nhìn thứ 3 với các nhân vật trong Trò chơi con mực. Để sống và hoàn thành mỗi cấp độ, bạn cần nhảy qua cây cầu kính. Bạn sẽ được chỉ đường để hoàn thành hành trình này. Miễn là bạn ghi nhớ được và nhảy theo yêu cầu. Con đường sẽ nối dài thêm sau mỗi cấp độ bạn vượt qua. Chúc bạn may mắn và có một khoảng thời gian tuyệt vời!