Jungle Balloons Subtraction

Nhấp chuộtGiải đố

Jungle Balloons Subtraction

Kéo và thả số trên biểu thức bằng nhau (Phép trừ). Nhận 100 điểm nếu thả đúng và 50 điểm nếu thả sai. Bạn phải nhận được 500 điểm để hoàn thành một cấp độ.