Jungle Balloons Rounding

Nhấp chuộtGiải đố

Jungle Balloons Rounding

Kéo và thả số làm tròn đến số đó. Nhận 100 điểm nếu thả đúng và 50 điểm nếu thả sai. Bạn phải nhận được 500 điểm để hoàn thành một cấp độ.