Jumpy Car

Giải đố

Jumpy Car

Jumpy Car là trò chơi nhảy mà bạn không để xe xuống thềm. Chạm vào màn hình để nhảy xe và lái xe trên các thềm.

Trò chơi "Giải đố" tương tự