trochoi.io

Jumping Whooper

ArcadePhổ thông

Jumping Whooper

Trò chơi với một chiếc burger biết nhảy. Nhảy qua chai tương cà, những cái mũ và nhiều chướng ngại vật khác trên hành trình trở thành Burger King. Có nhiều khúc cua gấp trên đường. Chiếc burger sẽ tăng hoặc giảm tốc độ một cách ngẫu nhiên, hãy chơi thật tập trung. Nhảy tránh chướng ngại vật, đừng sẩy chân đấy!