Jumping Dot Colors

Giải đố

Jumping Dot Colors

Trong trò chơi, nhiệm vụ của bạn là điều khiển một quả bóng cùng những dấu chấm. Click vào màn hình để giữ quả bóng di chuyển trong không trung. Vượt qua càng nhiều thanh chắn càng tốt. Quả bóng chỉ được phép đi qua thanh chắn cùng màu. Chú ý, quả bóng sẽ đổi màu mỗi khi vượt qua một thanh chắn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự