trochoi.io

Jump With Justin

ArcadePhổ thông

Jump With Justin

Kéo dây cung để bắn con hải ly lên càng cao càng tốt, đẩy cho nó chạm vào tiền xu để tăng cường sức mạnh, điều đó sẽ giúp bạn đẩy Hải ly cao hơn nữa và thu thập được nhiều phần thưởng hơn nữa