Jump Tower 3D

3DArcadePhổ thông

Jump Tower 3D

Nhảy và đến các tầng cao nhất của tòa tháp. Cạnh tranh với bạn bè và phá vỡ kỷ lục trong sáu thế giới khác nhau! Đừng quên cơ chế gai đang chờ bạn ở tầng dưới!