Jump Color

ArcadePhổ thông

Jump Color

Làm cho quả bóng nảy qua nảy lại giữa 2 bức tường trái và phải, đừng để bóng rơi là được. Ăn những ngôi sao để kiếm thêm điểm và đạt kỷ lục cao!