Jump Bunny Jump

Arcade

Jump Bunny Jump

Chú thỏ con thích nhảy cao. Anh ấy đã phát minh ra máy bắn đá và bây giờ anh ấy muốn nhảy càng cao càng tốt. Giúp anh ta thực hiện ước mơ của mình và nhảy đến vô cực. Trong quá trình nhảy, hãy thu thập tiền xu và sử dụng nhiều loại sức mạnh khác nhau.

Trò chơi "Arcade" tương tự