trochoi.io

Jump And Collect Coins

Arcade

Jump And Collect Coins

Giúp nhân vật nhảy qua từng cái hộp và ăn tiền xu. Ăn thật nhiều tiền xu để ghi nhiều điểm hơn và lập kỷ lục. Dùng phím SPACE trên bàn phím hoặc phím trên game pad để nhảy. Cùng chơi nào.

Trò chơi "Arcade" tương tự