trochoi.io

Jom Jom Jump

Arcade

Jom Jom Jump

Giúp con quái vật nhỏ bé nhảy cao hơn từ bục này sang bục khác. Cố gắng ăn hết táo trong trò chơi vô tận này.

Trò chơi "Arcade" tương tự