trochoi.io

Join Pusher 3D

3DBé trai

Join Pusher 3D

Join Pusher 3D là một trò chơi chạy hấp dẫn. Bạn có thể chiêu mộ người đẩy của mình càng nhiều càng tốt trong khi chạy. Trong khi đó, tốt hơn bạn nên thận trọng khi thay đổi các con đường chạy của mình. Bạn cần phải hành động theo nguyên tắc tiết kiệm lực đẩy của bạn. Thưởng thức các trò chơi!