trochoi.io

Johnny Trigger 3D

3DArcade

Johnny Trigger 3D

Johnny Trigger 3D là một trò chơi bắn súng. Quét sạch những kẻ thù cản đường và tiếp cận mục tiêu thành công.