Cuộc thi trang sức

Giải đố

Cuộc thi trang sức

Jewelry Contesting yêu cầu bạn ghép các đồ trang sức cho trước với đồ trang sức sắp xuất hiện. Các đồ trang sức sắp xuất hiện sẽ thay đổi hình dạng và màu sắc của chúng khi di chuyển, việc của bạn là bắt chước chúng để tạo ra hình dạng tương tự, nếu không bạn sẽ thua.

Trò chơi "Giải đố" tương tự