trochoi.io

Jewel Legend - Kim cương huyền thoại

Kim cương

Jewel Legend - Kim cương huyền thoại

Hãy để Huyền thoại viên ngọc tuyệt vời bắt đầu! Những du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đến mỏ để đào những viên kim cương đó ra. Tham gia cùng họ trong nỗ lực tìm kiếm càng nhiều kim cương càng tốt trong khi tham gia vào các thử thách khác nhau sẽ giúp bạn giải trí trong thời gian dài! Bạn đang chờ đợi điều gì?

Trò chơi "Kim cương" tương tự