Jewel Bubbles 3

Giải đố

Jewel Bubbles 3

Hoán đổi các quả bóng để tạo thành hàng 3 quả bóng cùng màu trở lên và xóa chúng khỏi sân. Càng nhiều bóng cùng màu thì bạn càng được nhiều điểm. Hãy chú ý thời gian có hạn nhé!

Trò chơi "Giải đố" tương tự