trochoi.io

Jelly Shift

3DArcade

Jelly Shift

Jelly Shift cần thay đổi hình dạng để di chuyển. Hãy tạo hình cho khối thạch thật chính xác để giúp nó vượt qua các chướng ngại vật. Vuốt lên hoặc xuống để thay đổi hình dạng và đưa khối thạch về đích an toàn. Trượt ngón tay lên hoặc xuống để làm cho hình dạng của vật thể khớp với nhau. Tuy nhiên, nếu va phải chướng ngại vật, bạn sẽ thua cuộc.