Jelly Doods

Giải đố

Jelly Doods

Kết hợp các khối thạch cùng màu bằng cách trượt chúng lại với nhau. Tốn ít nước đi nhất có thể.

Trò chơi "Giải đố" tương tự