Jelly Cubes

ArcadeGiải đố

Jelly Cubes

Thả các khối thạch cho sẵn vào bảng. Có thể click vào các khối thạch để xoay chúng. Xếp 3 viên thạch cùng màu cạnh nhau để xóa chúng khỏi bảng và ghi điểm. Trò chơi không giới hạn thời gian, chỉ cần xóa hết thạch khỏi bảng là được, vì thế hãy suy nghĩ các bước đi thật cẩn thận. Ghép nhóm thạch càng lớn thì càng ghi được nhiều điểm hơn.