Jelly Crush Matching

Giải đố

Jelly Crush Matching

Jelly Crush Matching là trò chơi ghép thạch. Ghép ít nhất 3 viên thạch giống nhau để ghi điểm và kiếm thêm thời gian. Ghép càng nhiều thạch thì thời gian và điểm thưởng thêm càng nhiều. Ghép thật nhanh tay trong thời gian cho phép, chúc bạn chơi vui.

Trò chơi "Giải đố" tương tự