trochoi.io

Instruments for Kids

ArcadePhổ thông

Instruments for Kids

Instruments For Kids là một trò chơi âm nhạc rất thú vị, được thiết kế cho trẻ em, trong đó có 4 nhạc cụ bạn có thể chơi là: piano, xylophone, đàn hạc và trống.