trochoi.io

Insects Bumping Match

ArcadeGiải đố

Insects Bumping Match

Trượt các ô có hình giống nhau về cạnh nhau để loại bỏ cặp đó. Sử dụng ít di chuyển nhất có thể để làm điều này. Loại bỏ một cặp cho bạn 100 điểm, nhưng nếu bạn trượt ô nhiều hơn một lần, mỗi lần di chuyển sẽ bị giảm 10 điểm. Loại bỏ tất cả các cặp để hoàn thành một cấp độ. Có 24 cấp độ thử thách trong trò chơi này.