trochoi.io

Incredible Basketball

ArcadeEm béNhấp chuộtGiải đốThể thao

Incredible Basketball

Mục tiêu của trò chơi này là ném bóng rổ vào rổ bằng những đồ vật khác nhau: hộp kẹp, khối gỗ, con quay, thang cuốn, v.v. Nếu bạn thất bại, hãy thử thay đổi thứ tự "clicking" vào các vật phẩm hoặc thay đổi thuộc tính của chúng. Hãy trải nghiệm trò chơi BasketGo: Incredible Basketball