Impostor Differences

ArcadeGiải đố

Impostor Differences

Trong trò chơi này, bạn sẽ tìm thấy toàn bộ sự khác biệt trên mười cấp độ hấp dẫn với những kẻ mạo danh và đồng đội. Đừng nhấp chuột không cần thiết, nếu bạn nhấp sai ba lần trò chơi sẽ kết thúc. Sự khác biệt được tìm thấy sẽ được đánh dấu bằng một vòng tròn để bạn không quay lại nó. Trò chơi sẽ khiến bạn tập trung và chú ý hơn, những điểm khác biệt rất nhỏ, hầu như không thể nhận thấy, bạn phải đổ mồ hôi mới tìm ra được.