trochoi.io

Impossible Truck Stunt Parking

Bé trai

Impossible Truck Stunt Parking

Bạn có thích trò chơi lái xe không? Nếu có thì bạn sẽ thích chơi trò chơi lái xe tải và đỗ xe mới nhất. Học cách lái xe và đậu chiếc xe khổng lồ trên những đoạn đường khó đi. Lái xe tải của bạn thật nhanh trên đường nguy hiểm và đỗ xe vào đúng điểm đỗ. Sử dụng WASD hoặc Mũi tên để lái xe, Dấu cách - phanh tay.

Trò chơi "Bé trai" tương tự