Impossible 13

Phổ thôngGiải đố

Impossible 13

Impossible 13 là sự pha trộn giữa 2048 và match-3 . Nó rất dễ học nhưng là một trò chơi gây nghiện cao.